Fler barn i framtiden?

Jag är riktigt barnförtjust. Jag vill ha fler barn. Jag känner mig inte färdig trots att jag har tre underbara flickor. Men, jag vill gärna vänta lite så att även Ebba blir mer självständig. Vill även hunnit jobba en del, kanske fått fastanställning. Det vore riktigt skönt känner jag.

Men jag har redan klurat på namn åt en framtida bebis. Om det blir en pojke har vi sagt att pojken kommer att heta Tommi Bengt Gösta, Tommi som tilltalsnamn. Tommi är efter min pappa, Bengt efter Micke och hans pappa och Gösta efter Mickes farfar samt min farfar. Däremot om det blir en flicka så har jag tankarna på Michaela Siw Maria. Michaela efter Micke (som ju heter Michael), Siw efter Mickes mamma och Maria efter mig.

Vi är såna att vi valt alla namn inom släkten. Och det känns bra att även få tillbaka en del lite ”äldre” namn. Jag har fått veta att min mamma ville ge mig namnet Liv, då jag föddes. Detta på grund av att jag hade överlevt mot alla odds. Att jag är en överlevare helt enkelt. Liv. Skulle det passa mig? Liv Magnusson?

img_4033

Helt olika åsikter om barnuppfostran

Hur tänker du kring Mickes vilja och syn på uppfostran? Hans åsikt måste väl också räknas eller är det bara du som bestämmer? Jag har aldrig hört några föräldrar som har så vitt skilda åsikter som bi två (utifrån bloggen)? Blir inte det förvirrande för barnen? De flesta studier visar just att föräldrar med olika regler under samma tak skapar otroligt mycket otrygghet hos barnen. Hur tänker du kring det? Om du lämnar barnen med Micke så måste väl han tex få bestämma hur han vill natta dem?

Här hemma har det varit jag som varit hemma med barnen till typ 98%, jag har tagit all föräldraledighet. Jag är den som har koll på mediciner, deras sömn och matvanor. Jag är den som följer med till BVC, sjukhuset, deltar i förskolans möten och liknande. Det är jag som till 95% hämtar och lämnar på förskolan. Det är jag (om båda är hemma) som till 100% har all läggning och den som gör dem i ordning för natten/morgonen. Kort sagt – på grund av att jag är den som är/gör mest med barnen är det också jag som ska känna att det fungerar för mig och tjejerna. Det är så vi har sagt här hemma.

Det finns vissa saker vi varit oense om. Teckenspråkets vara eller icke vara är en av dessa. Men även en lång och utdragen diskussion om 5-minuters metoden har varit uppe. Jag förkastar den. Han använde den på sin bonusson. Regler kring uppförande samt vett och etikett är också olika men även om hur vi ser på straff, mutor, hot och sådant som hör till konsekvenser utan egentlig koppling till den aktuella händelsen. Men då det är jag som ska trivas och kunna ”hantera” situationerna med barnen är det mitt som fått råda – även om Micke ibland gjort sitt ändå. Ja, tjejerna blir faktiskt mer negativt inställda till ett auktoritärt förhållningssätt än ett nära förhållningssätt. De vågar inte alltid berätta om det hänt olyckor, något gått sönder, osv för rädsla för konsekvensen som medföljer den autoritära uppfostringen. Jag däremot blir glad, för att de berättat och tagit ansvar i situationen ändå.

Jag vet att jag knappt svarat på din fråga. Men jag kan väl säga såhär. Jag har skällt ut Micke och det inför barnen de gånger som det blivit helt galet. När han kommer med straff eller konsekvenser som är helt uppåt väggarna enligt mig. Jag har istället visat på mina tankesätt och hur jag kan lösa saker. Men samtidigt, det är som Micke säger. Jag är den som är ensam med dem mest. Och då borde jag känna att jag har koll på läget med allt. Men han vet hur jag r med barnen. Han vet hur de vill ha det. Så han gör så – även om det bär honom emot. Hans mamma gör inte så. För så har hon aldrig gjort.

Barns rätt till trygghet och närhet

Här sitter jag. På bussen mot jobbet. Fick lite drygt 6 timmar sömn inatt, efter att ha jobbat kvällen igår. Tjejernas farmor är hemma hos oss just nu och bistår Micke. Micke har ju åkt på en lunginflammation så han är rätt mör för tillfället. Men idag slutar jag klockan 13, så det blir till att mysa med tjejerna i eftermiddag. Som jag har saknat dem. Jag kom hem efter att de somnat igår, vilket ju är rätt självklart när man kommer hem vid 22 och har småbarn. Men det blev helt fel för mig. Jag ville ju säga god natt till dem, pussa och krama dem. Får göra det extra mycket ikväll.

Något jag fick höra var dock att tjejerna somnat utan sällskapet av en vuxen i rummet. Och det är sådant jag stör mig på. Jag har gång på gång påpekat att de ska ha den tryggheten av en person i rummet tills de somnar. De ska känna att den vuxna har tid för dem och helt enkelt ser dem. Det är barnen som ska säga ifrån när de vill somna själv, det ska inte handla om den vuxnas ”rätt till bekvämlighet”. Det handlar helt enkelt om barnens rätt till trygghet, närhet och att bli sedda/hörda.

På tal om barnuppfostran och barnens behov…

Jag tror att barn inte ska behöva lyda vuxna. Jag tror att i samförstånd, diskussion, kommunikation kan få barnen att vilja göra olika saker. Jag tror inte på att barn bara ska lyssna/lyda, utan att själv ha en åsikt med i diskussionen. Jag anser att barn ska ifrågasätta. För jag vet att jag själv inte alltid har rätt. Jag vet att jag ibland har fel så det skriker om det. Och barnen kan ha helt lysande idéer/förslag. De har också rätt att säga nej till det de inte vill ska ske. De har rätt att få den åsikten/viljan respekterad. Tex kan det handla om vilka kläder som ska på. Eller om den (icke livsnödvändiga) medicinen ska tas. Eller om hur mycket av maten som ska ätas upp, var de ska sitta då de äter maten. Eller om städningen på deras rum.

Medbestämmande och inte maktutövande

Jag ser stor skillnad på de gånger som vi föräldrar ”kör över” barnens åsikter och viljor för att enväldigt bestämma någonting jämfört med de gånger då barnen får vara med och argumentera, diskutera och vara med i beslutet. Sådan stor skillnad att det inte är klokt.

När vi kör över dem blir det tårar, skrik och protester. De blir sjövilda näst intill. För de känner sig förbisedda, glömda och inte värda att ta den diskussionen med. Så skulle jag känna i alla fall. När de är med i besluten och vägen fram till besluten är det som om de förstår varför det ibland måste vara på ett visst sätt, de accepterar saker lättare och de blir stolta, glada, över att bli hörda, sedda och de känner sig som en i gruppen. De blir helt enkelt sedda som de individer som de är. Vi diskuterar ofta konsekvenser av ens handlande men också hur man skulle känna sig i olika situationer, det ger dem mentala verktyg till att förstå handlingarnas konsekvenser.

Jag tror på medbestämmande. Jag tror på att alla alltid har något att komma med. Jag tror på barnens förmåga att trots deras ålder veta vad de vill och kunna argumentera för det. Jag tror på deras rättighet att få känna sig som en del i helheten. Jag tror på en jämn maktbalans där alla i familjen får komma till tals och får vara med i besluten.

Jag tror inte på maktutövande alls. Att bestämma över någon annan, utan att den personen är med på det. Jag tror inte på diktatur i ens egna hem. Jag tror inte på en skev maktbalans där någon bestämmer allt.

Nära föräldraskap

Nära föräldraskap innebär egentligen att lyssna till sitt inre, till sitt hjärta och sin själ. ”Känns det här bra att säga/göra?”, ”Känns det här bra även om jag blir tillsagd på samma sätt?” Helt enkelt att lyssna på sina instinkter.

 • Att knyta an till barnet. Dvs inte låta barnet ligga i spjälsängen och tro att sova själv innebär självständighet. Vi människor är gjorda för att ha barnen intill oss. Det skapar sociala band och relationer som barnet kommer att gynnas av hela livet.
 • Bära barnet. Att bära barnet ger det en trygghet och blir självständigt. Det främjar anknytningen och minskar både koliken och skrikandet överlag.
 • Samsova. Detta ger föräldrar och barn mer sammanhållen sömn på nätterna och ofta knappt några ledsna miner på nätterna. Studier visar även på minskad risk för plötsligt spädbarnsdöd.
 • Tro på ditt barns signaler och skrik. Det gråter inte bara för att. Den uttrycker ett behov. Den kommunicerar via gråt, sparkar och gester. Om din känsla säger att du vill ta upp barnet – gör det, trots vad andra säger (tex finns det de som säger att låt dem gråta! De ska veta vem som bestämmer. Osv). Barnet är inte gjord för att lura dig med diverse skrik och gråt. Ditt jobb är att fylla barnets behov, vad det än är för något.

Jag tror på…

 • Jag tror på kärlek.
 • Jag tror på förståelse.
 • Jag tror på tillit.
 • Jag tror på att lyssna.
 • Jag tror på att kommunicera.
 • Jag tror på barnen.
 • Jag tror på att behovet styr.
 • Jag tror på samsovning.
 • Jag tror på att bära nära och bära länge.
 • Jag tror på att lyfta upp ett gråtande barn. Direkt.
 • Jag tror på barnens version.
 • Jag tror på min förmåga att se barnens bästa.
 • Jag tror på förklaringar, avledning istället för ett rakt nej.
 • Jag tror på kompromisser.
 • Jag tror på att jag själv inte alltid har rätt.
 • Jag tror på barnens förmågor.
 • Jag tror på att barnen uppför sig – om de kan.
 • Jag tror på ett lågaffektivt förhållningssätt.
 • Jag tror på jämlikhet.
 • Jag tror på jämställd maktbalans.
 • Jag tror på alla människors lika värde.
 • Jag tror på en kristen ideologi.
 • Jag tror på tro, hopp och kärlek.
 • Jag tror på allas bestämmanderätt