Jag har en dröm 

Jag har en dröm. En stor dröm enligt vissa, en hopplös dröm enligt andra men ack så vacker och hoppingivande för mig. Jag har en dröm om kärlek, respekt, tillgivenhet, acceptans och att alla får komma till tals. Jag har en dröm där jag om 10-15 år står mina barn lika nära som nu. Jag har en dröm om att alltid handla och agera utefter barnens behov, att alltid se dem och alltid lyssna på dem och ta dem på allvar. Jag har en dröm om en närhet mellan mig och barnen att ingenting ska vara för stort eller för litet att ta upp till diskussion mellan oss. Jag har en dröm där bestraffningar, hårda ord, skuldpåläggningar, hot, mutor, avståndstagande och auktoritärt beteende inte existerar. Jag har en dröm om gemenskap, om glädje och ömhet. Jag har en dröm om samsovning och om trygga barn. Jag har en dröm om en trygg uppväxt för mina barn. Jag har en dröm om tillit. Jag har en dröm. Om att alltid vara nära mina barn, i allt jag gör. 

Författare: Annica

26 åring som har syn och hörselskada, samt Turner syndrom. Är gift och har tre mirakel till döttrar.

4 reaktioner till “Jag har en dröm ”

  1. Fin dröm- Du är väl en bra bit påväg känns d som genom bloggen!

    Hur tänker du kring att ha barnen på nattis? Jag förstår ju att det antagligen är ett måste men hur går tankarna?

Kommentera