Medbestämmande och inte maktutövande

Jag ser stor skillnad på de gånger som vi föräldrar ”kör över” barnens åsikter och viljor för att enväldigt bestämma någonting jämfört med de gånger då barnen får vara med och argumentera, diskutera och vara med i beslutet. Sådan stor skillnad att det inte är klokt.

När vi kör över dem blir det tårar, skrik och protester. De blir sjövilda näst intill. För de känner sig förbisedda, glömda och inte värda att ta den diskussionen med. Så skulle jag känna i alla fall. När de är med i besluten och vägen fram till besluten är det som om de förstår varför det ibland måste vara på ett visst sätt, de accepterar saker lättare och de blir stolta, glada, över att bli hörda, sedda och de känner sig som en i gruppen. De blir helt enkelt sedda som de individer som de är. Vi diskuterar ofta konsekvenser av ens handlande men också hur man skulle känna sig i olika situationer, det ger dem mentala verktyg till att förstå handlingarnas konsekvenser.

Jag tror på medbestämmande. Jag tror på att alla alltid har något att komma med. Jag tror på barnens förmåga att trots deras ålder veta vad de vill och kunna argumentera för det. Jag tror på deras rättighet att få känna sig som en del i helheten. Jag tror på en jämn maktbalans där alla i familjen får komma till tals och får vara med i besluten.

Jag tror inte på maktutövande alls. Att bestämma över någon annan, utan att den personen är med på det. Jag tror inte på diktatur i ens egna hem. Jag tror inte på en skev maktbalans där någon bestämmer allt.

Författare: Annica

26 åring som har syn och hörselskada, samt Turner syndrom. Är gift och har tre mirakel till döttrar.

Kommentera