Jag tror på…

 • Jag tror på kärlek.
 • Jag tror på förståelse.
 • Jag tror på tillit.
 • Jag tror på att lyssna.
 • Jag tror på att kommunicera.
 • Jag tror på barnen.
 • Jag tror på att behovet styr.
 • Jag tror på samsovning.
 • Jag tror på att bära nära och bära länge.
 • Jag tror på att lyfta upp ett gråtande barn. Direkt.
 • Jag tror på barnens version.
 • Jag tror på min förmåga att se barnens bästa.
 • Jag tror på förklaringar, avledning istället för ett rakt nej.
 • Jag tror på kompromisser.
 • Jag tror på att jag själv inte alltid har rätt.
 • Jag tror på barnens förmågor.
 • Jag tror på att barnen uppför sig – om de kan.
 • Jag tror på ett lågaffektivt förhållningssätt.
 • Jag tror på jämlikhet.
 • Jag tror på jämställd maktbalans.
 • Jag tror på alla människors lika värde.
 • Jag tror på en kristen ideologi.
 • Jag tror på tro, hopp och kärlek.
 • Jag tror på allas bestämmanderätt

Författare: Annica

26 åring som har syn och hörselskada, samt Turner syndrom. Är gift och har tre mirakel till döttrar.

Kommentera