Mirakel som sker

Det är 1 av 2500 levande födda tjejer som har Turners syndrom. Man har räknat ut att det är cirka 98% av alla foster med TS som faktiskt inte överlever graviditeten utan dessa graviditeter leder till missfall/missed abortions. Det vill säga att dessa 1 av 2500 TS-tjejer bara är 2% av alla TS-foster. Det är den absolut vanligaste, kvinnliga, kromosomavvikelsen.

Av alla TS-tjejer är det endast 30% som kommer in i en spontan pubertet på egen hand, men de allra flesta av dessa stannar upp i en väldigt tidig menopaus och behöver då medicinsk hjälp för att ”kicka igång” det igen. Därför är det endast 2% som faktiskt blir spontant gravida. Man räknar att 98% av alla med TS är infertila sedan födseln. Sedan 1973 (fram till 2012) var det 115 kvinnor med TS som faktiskt fött barn – här i Sverige. Då är det inkluderat både äggdonation och spontana graviditeter, i den här studien har det också visats vara lägre missfallsrisk med äggdonation än i spontana graviditeter. Missfallsrisken vid spontan graviditet hos en TS-kvinna ligger på cirka 46%.

Något som ju är utmärkande för TS-tjejer/kvinnor (förutom infertiliteten) är vår slutlängd. Utan tillväxthormonbehandling är vår medelslutlängd 145-147 cm (min skulle varit 130-135 cm), vilket ligger på 20 cm under genomsnittet hos icke-turnersflickor. 40-50% har ett medfött hjärtfel. 6% får, i högre åldrar, högt blodtryck. Vid småbarnsåldrar är 75% av alla TS-flickor s.k öronbarn. 10% av alla med TS har fått diabetes 2, vad statistiken ligger på för diabetes 1 – det vet man inte i nuläget. Risken att få celiaki ligger på 4-6%. Medellivslängden för TS-kvinnor ligger på 10 år mindre än icke-turnersksvinnor.

Jag tycker detta är ett rent mirakel. Vad syftar jag på nu? Jo, att jag som ju är en TS-kvinna, även har fött ett barn med TS. Jag var en av de där två procenten som överlevde min egna graviditet. Jag var en av de trettio procenten som faktiskt kom in i en spontan pubertet. Jag var en av de två procenten som inte bara hade en fortsatt pubertet utan även fick en spontan graviditet. Jag födde en TS-flicka, vars graviditet inte alls var problemfyllt. Jag har efter henne även fött två flickor till – helt spontant.

Här kommer en länk till J-nytt, en lokal tidning. Där står det lite mer om Turners syndrom, om oss i familjen och hur vi tänker kring allt detta.